NAŠE VYBAVENÍ

Naše překážky udržujeme v souladu s Řádem agility

Překážky schválené F.C.I.

Překážky nesmějí být za žádných okolností nebezpečné pro psy a musí odpovídat určeným specifikacím.

K výstavbě trati je třeba použít co možná nejvíce typů překážek; způsobem jejich rozmístění je určena míra obtížnosti a rychlost. Pes musí trať absolvovat v čase, který je kratší než předem určený čas, a překážky musí být překonány ve správném pořadí.
Existují tři kategorie: S (Small – malí) : pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm, M (Medium – střední) : pro psy měřící v kohoutku 35 cm a více, ale méně než 43 cm a L (Large – velcí) : pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více.